travel news

หุบเขาแห่งความต้านทาน

หุบเขาแห่งความต้านทานจุดที่ 7 คือหมู่บ้านสะมาเรียซึ่งถูกทอดทิ้งในปี 2505 ที่ระดับความสูง 1,000 เมตรและล้อมรอบด้วยกำแพงป่าของหุบเขาแม้ในช่วงฤดูร้อนจะมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นในใจกลางหมู่บ้านมีพื้นที่เปิดที่รู้จักกันในชื่อ “magazaki” ร้านค้าเล็ก ๆซึ่งชาวบ้านจะรวมตัวกันเพื่อฟังข่าวโลกภายนอกจากผู้เยี่ยมชมนักล่าหรือผู้เดินผ่านที่หายาก

มีมนุษย์อยู่ในหุบเขาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่นี่อยู่ที่วัดไบเซนไทน์โบสถ์คริสเตียนป้อมปราการเวนิสและที่พักพิงของสงครามโลกครั้งที่สอง ความโดดเดี่ยวและการเข้าไม่ถึงของมันทำให้เป็นที่หลบภัยของเหล่ากบฏและนักปฏิวัติเราพบผู้กำกับหุบกลับขึ้นมาทำให้ปีนขึ้นไปยังทางเข้าอุทยาน เขาชี้ให้เห็นกระท่อมที่อยู่ถัดจากเราซึ่งเป็นด่านต้านทานอดีตในสงครามโลกครั้งที่สอง